ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403
چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403
 
 
  جستجو در سایت
 
  مشروح مأموريت ها

 

1- سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت تبليغات ديني.

 

2- زمينه سازي براي سازمان يافتن نيروهاي مؤمن و پيدايش تشكلهاي لازم و برنامه ريزي وهماهنگي به منظور هدايت و تقويت نهادهاي ديني و مردمي.

 

3- تلاش در جهت احياء و اشاعه ي معارف ديني، فرهنگ و تاريخ تشيع از همه ي راههاي ممكن، باتأكيد بر وحدت تمام مذاهب اسلامي، با همكاري مراجع و نهادهاي ذيربط.

 

4- تحقيق و بررسي در خصوص تبليغات سوء و تهاجم فرهنگي دشمنان و شناسائي و تحليل ترفندهاي تبليغي عليه اسلام و انقلاب اسلامي و طبقه بندي آنها با اتخاذ تدابير لازم در جهت خنثي سازي آنها و تنوير افكار عمومي در زمان مقتضي.

 

5- مقابله با فرهنگ منحط بيگانه و نفي آن با شناسايي نقاط ضعف و آسيب پذير.

 

6- انجام مطالعات راهبردي و بررسي هاي كاربردي در زمينه ي مسائل و نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف جامعه اسلامي بويژه جوانان و طراحي برنامه ها و شيوه هاي تبليغي نوين با ابزار كار آمد روز و اصلاح و احياي روشهاي سنتي در تبليغ اسلام.

 

7- تهيه، تدوين، انتشاركتب، نشريات و نرم افزارهاي مناسب و ضروري بمنظور معرفي علوم، معارف،فرهنگ، تمدن اسلامي و نظام حكومت اسلامي با رعايت اولويت و پرهيز از موازي كاريها.

 

8- تلاش براي هدايت افكار عمومي با استفاده از رسانه هاي همگاني و فعاليت مستقيم رسانه اي.

 

9- تهيه و عرضه فرآورده ها و آثار فرهنگي و هنري اسلامي و حمايت از هنرمندان متعهد و انقلابي.

 

10- برنامه ريزي، زمينه سازي و انجام اقدامات لازم براي هر چه فعالتر شدن اقشار اجتماعي تأثير گذار از جمله: روحانيون، دانشگاهيان، معلمان و هنرمندان در جهت رشد فرهنگ اسلامي و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگهاي بيگانه.

 

11- همكاري علمي و تحقيقاتي و كمك به توسعه كمي و كيفي مراسم فرهنگي، مذهبي و مردمي.

 

12- همكاري با وزارتخانه ها و دستگاههاي فرهنگي، آموزشي به منظور تعميق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامي.

 

13- همكاري علمي و تحقيقاتي با دستگاههاي اجرائي و سازمانهاي غير دولتي جهت توسعه ي فرهنگ ديني در محيطهاي سازماني و بهبود كاركرد فرهنگي آنان.

 

14-تأسيس و اداره ي مؤسسات فرهنگي، هنري، آموزشي و مراكز دانشگاهي و همكاري با ساير مراكز دانشگاهي موجود به منظور تربيت مبلغان، هنرمندان، مربيان و مديران كارآمد فرهنگي، ديني.

 

15- تأسيس مراكز اطلاع رساني تخصصي- تبليغي و ديني.

 

16- سازماندهي و اعزام مبلغ در سراسر كشور با مشاركت دستگاههاي ذيربط، حوزه هاي علميه، مراكز دانشگاهي و مردم.

 

17- مشاركت و همكاري در برگزاري همايشها، جشنواره ها و نمايشگاههاي فرهنگي ديني به منظور تعميق و گسترش معارف اسلامي.

 

18- نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و كتب ادعيه.

 

19- شناسائي و تشويق كليه آثار علمي، فرهنگي و هنري موثر در توسعه ي فرهنگ ديني.

 

20- تلاش سازمان يافته جهت گسترش مشاركتهاي حمايتي و مالي مردم و نهادها و دستگاههاي اجرائي براي توسعه فرهنگ ديني و شعائر اسلامي.