ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 30 خرداد 1403
چهارشنبه 30 خرداد 1403
 
 
  جستجو در سایت
 
  انجمنهاي اسلامي

اهداف :

1- تشکیل انجمنهای اسلامی در مساجد، کارخانجات، ادارات و مراکز بهداشتی

2- حفظ شعائر و ارزشهای اسلامی در محل های فعالیت انجمن ها

3- بستر سازی مناسب بهتر ارتباط و هماهنگی بیشتر فعالیتهای انجام یافته در راستای اهداف تعیین شده توسط سازمان

تعداد واحدهای مربوط :

1- اتحادیه های انجمن های اسلامی مساجد ( که تعداد اتحادیه های انجمن های اسلامی 9 ناحیه می باشد )

2- اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات

3- اتحادیه انجمن های اسلامی ادارات

4- اتحادیه انجمن های اسلامی مراکز بهداشتی

فعالیت :

هر کدام از واحدهای تحت امر فعالیتهای خود را بر اساس موارد ذکر شده در بند 1 انجام میدهند .

حد جغرافیایی :

حد جغرافیایی برنامه های اجرا شده، استان آذربایجان شرقی می باشد .

شروع فعالیت :

انجمن های اسلامی از سال 1359 شروع به فعالیت نموده و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است .

کلاسها:

کلاس ها عمدتا کلاسهای احکام و آشنایی با مسایل روز می باشد که در مساجد تشکیل می گردد .

مدارک لازم :

1- ارایه معرفی نامه از اتحادیه انجمن های اسلامی مربوطه

2- قبول روحانی مسجد بعنوان ناظر

3- ارایه عکس و کپی شناسنامه از شورا

مخاطبین :

ارایه راهکارهای لازم برای بیشتر نمودن فعالیتهای فرهنگ ایجاد هماهنگی های لازم بین انجمن های اسلامی و هیئات حسینی بمنظور جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی و متمرکز کردن فعالیتهای فرهنگی