ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 3 اسفند 1402
پنجشنبه 3 اسفند 1402
 
 
  جستجو در سایت
 
  چشم انداز 20 ساله

 

1- سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي.

 

با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه ي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله:

 

جامعه ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت:

 

- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تاکيد بر: مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي.

 

- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه ي اجتماعي در توليد ملي.

 

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.

 

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.

 

- فعال، مسئوليت پذير، ايثار گر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

 

- دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي ( شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.

- الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه ي کارآمد، جامعه ي اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني ( ره)

 

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه؛ اين نکته مورد توجه قرار گيردکه: شاخصهاي کمي کلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نوع اشتعال و تورم، کاهش فاصله ي درآمد ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تبيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

 

2- اصول سياست فرهنگي کشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ( موارد مرتبط با فعاليتهاي سازمان تبليغات اسلامي)

 

   1. تمرکز در سياستگذاري، عدم تمرکز در امور اجرائي و هماهنگي تشکيلات و فعاليتهاي فرهنگي – هنري ( بند 12 اولويتها و سياستهاي کلي).

   2. تقويت ظرفيتهاي پژوهشي و نظام آماري و اطلاعاتي براي برنامه ريزي و ارزشيابي فعاليتهاي فرهنگي، ( بند 13 اولويتها و سياستهاي کلي)

   3. گسترش روحيه ي نقد و انتقاد پذيري و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي براي دعوت به خير و همگاني شدن امر به معروف و نهي از منکر بر مبناي حکمت، موعظه ي حسنه، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است. ( بند 23 اصول سياست فرهنگي)

   4. ارزش دادن به کار و اهميت بخشيدن به تلاش و کوشش در جهت استقلال و خوداتکائي در عين التزام به کفاف، قناعت و مبارزه با روحيه ي اتراف، اسراف و تبذير. ( بند 14 اصول سياست فرهنگي)

   5. تعيين جايگاه مناسب براي بخش فرهنگ در نظام بودجه ريزي کشور و تخصيص اعتبارات به نحوي که ثبات مالي لازم براي برنامه ريزي درازمدت فراهم شود و فعاليتها و برنامه هاي فرهنگي تابع تغييرات بودجه ي جاري کشور نباشد( بند 31 اولويتها و سياستهاي کلي).

   6. مقابله با خرافات و موهومات، جمود و تحجر فکري، مقدس مآبي و ظاهرگرايي و مقابله با افراط در تجدد طلبي و خودباختگي در برابر بيگانگان تحت شعار واقع گرايي (بند12 اصول سياست فرهنگي).

   7. ايجاد و تقويت مجتمع هاي پژوهشي و تحقيقات کاربردي در زمينه ها و بخش هاي مختلف فرهنگي ( بند 31 اولويتها و سياستهاي کلي)

   8. حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري مراکز مذهبي و تبليغي در جهت سياست فرهنگي کشور و افزايش ميزان بهره گيري مناسب از ظرفيتها و امکانات موجود آنها، ( بند 35 اولويتها و سياستهاي کلي).

   9. اهتمام بيشتر به «کشف استعداد ها و خلاقيتهاي فرهنگي و هنري» و آموزش و تربيت نيروي انساني. (بند 3 اولويتها و سياستهاي کلي).

  10. آموزش مستمر نيروي انساني و مديران شاغل در بخش فرهنگ. ( بند 17 اولويتها و سياستهاي کلي).

  11. توجه به بازسازي، نوسازي، تجهيز و توسعه ي ظرفيتهاي تأسيسات و مراکز فرهنگي و هنري موجود و استفاده از تکنولوژي جديد و ارتباط جمعي و بهره برداري حداکثر از آن، ( بند 11 اولويتها و سياستهاي کلي)

  12. افزايش امکانات فرهنگي و هنري مناسب در مساجد، حسينيه ها، تکايا، انجمن ها، دفاتر و مراکز فعاليتهاي مذهبي و تبليغي به معناي اخص. ( بند 34 اولويتها و سياستهاي کلي)

  13. کمک به توسعه ي ارتباطات سازنده ميان هنرمندان و نويسندگان و محققان داخلي و خارجي. ( بند 25 اولويتها و سياستهاي کلي)

  14. گسترش زمينه ي مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگي، هنري، علمي و اجتماعي و همچنين حمايت از فعاليتها و اقدامات غير دولتي به منظور همگاني شدن فرهنگ و توسعه ي امور فرهنگي با نظارت دولت. ( بند 19 اصول سياست فرهنگي)

  15. اولويت دادن به « کودکان، نوجوانان و جوانان» در داخل کشور. ( بند 1 اولويتها و سياستهاي کلي)

  16. تقويت تفکر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه ي تلاقي و تعارض افکار. ( بند 11 اصول سياست فرهنگي)

  17. بسط زمينه هاي لازم براي شکوفايي استعداد ها و خلاقيتها و حمايت از ابتکارات و ابداعات، ( بند8 اصول سياست فرهنگي)

 

توسعه و اعتلاي تبليغات فرهنگي و هنري به نحو مناسب به منظور ترويج و تحکيم فضائل اخلاقي، ( بند 24 اصول سياست فرهنگي)

 

3- سياست هاي کلي برنامه ي چهارم توسعه در امور فرهنگي، علمي و فناوري

 

   1. اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه ي قرآن و مکتب اهل بيت ( عليهم السلام)

 

- استوار کردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.

 

- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان؛ روحيه ي ايثار و اميد به آينده.

 

- برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

 

   2. زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ي ديني و سياسي حضرت امام خميني ( رحمت اله عليه) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزيها.

   3. تقويت وجدان کاري و انضباط اجتماعي و روحيه ي کار و ابتکار، کار آفريني، درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء کيفيت توليد.

 

- فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليدو صادرات کالا و خدمات.

 

   4. ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

   5. تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي کافي درباره ي تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني- اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

   6. تعميق روحيه ي دشمن شناسي و شناخت ترفند ها و توطئه هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ي ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه گري استکبار جهاني.

   7. سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منکر

 

- اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم انداز.

 

   8. مقابله با تهاجم فرهنگي

 

- گسترش فعاليت رسانه هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان

   9. سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيتهاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان.

 

- تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش.

 

- کسب فناوري، بويژه فناوريهاي نو شامل ريز فناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته اي.

 

  10. اصلاح نظام آموزش کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي، و کارآمد کردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

 

  11. تلاش در جهت تبيين استحکام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه کردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن

 

4- قانون برنامه ي چهارم توسعه ي کشور

 

سازمان تبليغات اسلامي به عنوان يکي از متوليان بخش فرهنگي ديني در جامعه و با توجه به احساس وظيفه و مسئوليت خطيري که بر عهده دارد، علاوه بر اهتمام به مواد مصرح قانون برنامه ي چهارم توسعه، به ويژه ماده ي 106 که به آن اشاره مي شود، به ساير مواد قانوني نيز توجه لازم را معطوف داشته و از آنها بهره گيري مي نمايد.

 

ماده ي 106

 

دولت مکلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي – ايراني، اعتلاي فرهنگ ي ديني و توسعه ي قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

 

الف- بسط آگاهي و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر و اهتمام به آن.

 

ب- گسترش فعاليتهاي رسانه اي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي کلي برنامه ي چهارم، با فراهم آوردن زمينه هاي مناسب انتشار گزارش هاي عملکرد دستگاه ها و افزايش امکان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني – حرفه اي، ترويجي و آموزش هاي عالي از شبکه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

 

ج- حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه ي اعتلاي معرفت ديني و توسعه ي فعاليتهاي قرآني.

 

د- تهيه ي طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

 

ه – تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همکاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه ي چهارم.

 

و- تداوم نهضت قرآن آموزي

 

ز- تقويت سهم کتابخواني در حوزه دين در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي کتابخانه ي حوزه ي دين در مساجد و ساير اماکن مذهبي.

 

ح- تهيه ي طرح جامع با رويکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

 

ط- به کارگيري شيوه ها، راهکارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.

 

ي- حمايت از برنامه ريزي، نياز سنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود کيفيت تبليغات ديني.

 

ک- استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

 

ل- ساماندهي تبليغات رسانه اي، بهبود محتواي کتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي- ايراني و تقويت نهاد خانواده بر اساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ي ايراني.

 

م- تدوين و اجري برنامه هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در کليه ي سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ کار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام کليه ي فعاليتها.

 

ن- تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداکثر تا پايان سال اول برنامه ي چهار، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه ها ومذاهب مختلف اسلامي در کشور.

 

س- توسعه ي مشارکتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه ريز ي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيئتهاي مذهبي و تشکلهاي ديني با رويکرد بهبود کيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

 

ع- حوزه هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيتهايي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي گردد؛ برخوردار خواهند بود.

 

ف- به منظور ارتقاي پژوهش در خصوص بنيادهاي نظري- ديني نظام و پاسخگويي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران، دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميه ي قم موظف است در برنامه ي چهارم توسعه، ساماندهي مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفيتهاي علمي حوزه ي دين پژوهشي به انجام رساند.

 

5- تکاليف مصرح در سند تلفيقي اسناد بخشي و فرابخشي برنامه ي چهار توسعه ي کشور

 

سازمان تبليغات اسلامي با عنايت به ضرورت اجراي دقيق و کامل برنامه ي چهارم توسعه ي کشور به عنوان نخستين گام برنامه ريزي در جهت چشم انداز 20 ساله ي نظام با جديت مجموعه ي اقدامات اساسي لازم براي تحقق اهداف پيش بيني شده در اسناد ملي توسعه ي بخشي و اسناد ملي توسعه ي ويژه « فرابخشي» ( موضوع مصوبه ي 29098/ت 248ه مورخ 11/5/1384 هيأت محترم وزيران) که ذيلاً به آنها اشاره مي شود، را پيگيري مي نمايد.

 

6 - سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي

 

الف- فرهنگ و هنر

 

توسعه، اعتلا و گسترش معرفت و فعاليتهاي ديني و قرآني

 

- تهيه و اجراي طرح جامع مطالعاتي و آئين نامه ي اجرايي احياء آداب و سنن اسلامي ( دفتر تبليغات اسلامي قم)

 

- - انجام طرح مطالعات و تحقيقات راهبردي و تعيين راهکارهاي لازم جهت ايجاد شرايط مناسب براي احياء و گسترش فرضيه ي امر به معروف و نهي از منکر( ستاد امر به معروف و نهي از منکر)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع تقسيم کار ملي در حوزه ي خدمات ديني به منظور ساماندهي حوزه ي تبليغات ديني، اجتناب از موازي کاري و تداخل وظايف و بهبود کيفيت برنامه هاي تبليغي ديني ( سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع بازسازي مناطق مهم جنگي و اعزام کاروان هاي راهيان نور و گردشگران خارجي براي بازديد از مناطق عملياتي دفاع مقدس و احداث موزه ي بزرگ دفاع مقدس و تنديس ها، يادمان ها و بناهاي يادبود دفاع مقدس ( بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس)

 

- اختصاص اراضي مناسب براي احداث مسجد در کليه ي شهرک هاي جديد الاحداث ( وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کشور«شهرداري» )

 

- احداث مسجد يا نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاه ها سوخت رساني بين شهري و همچنين نگهداري، تجهيز و تآمين نيروي انساني ( وزارت راه و ترابري و وزارت نفت)

 

- تهيه طرح فعاليت هاي آموزشي؛ فرهنگي و هنري مشترک با مسجد و مدرسه ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

- تهيه و اجراي اصلاح ساختاري و تشکيلات دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي با اولويت کوچک نمودن ساختار تشکيلاتي به منظور ارتقاي توانايي و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود ( سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)

 

- بهبود محتواي کتب درسي مدارس و مراکز آموزش عالي با رويکرد ديني و قرآني ( وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش)

 

- تهيه ي مدل و ارائه ي الگوهاي ديني در فعاليت هاي فرهنگي و هنري ( دبيرخانه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي)

 

- تهيه واجراي طرح جامع و آئين نامه ي اجرايي ساماندهي فعاليت هاي رسانه اي با هدف مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياست هاي برنامه ي چهارم توسعه ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما)

 

- تهيه و اجراي آئين نامه ي اجرايي بند «ب» ماده 106 قانون برنامه ي چهارم توسعه با رويکرد تهيه و انتشار گزارش عملکرد سالانه ي کليه دستگاه هاي مشمول قانون برنامه ( سازمان صدا و سيما)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع و آئين نامه ي اجرايي افزايش امکان دستيابي آحاد جامعه به آموزش هاي ديني و تبليغي ديني ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

- تهيه و اجراي آئين نامه ساماندهي، هدايت و حمايت از پژوهش هاي کاربردي در زمينه ي اعتلاي معرفت ديني و گسترش و تعميق معارف قرآني ( وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع پژوهشي و آئين نامه ي اجرايي ترويج وتوسعه ي فرهنگي نماز ( ستاد اقامه ي نماز)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد شامل نحوه عمران و تجهيز اماکن عمومي ديني، شيوه هاي مديريت و بهره برداري و روش هاي انجام فعاليت هاي فرهنگي ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

- حمايت هاي لازم براي تداوم طرح نهضت قرآن آموزي ( سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع قرآني کشور ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع و آئين نامه ي اجرايي ساماندهي امور اعزام مبلغين ديني و استقرار روحانيون در مناطق محروم با رويکرد بهبود کيفيت تبليغات ديني ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

- تهيه و اجراي طرح ترويج فرهنگ و قف امور خيريه و تهيه ي آئين نامه ها، مقررات و لوايح مورد نياز بهبود وضع درآمدي موقوفات، اصلاح روش ها و شيوه هاي فعاليت و نحوه ي عمران، بهسازي و توسعه توانمندي هاي فرهنگي اماکن متبرکه ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

 

- تهيه و اجراي استراتژي کلان تبليغات دين با تاکيد بر به کارگيري ابزارهاي نوين در عرصه ي اطلاع رساني به ويژه در زمينه هاي گسترش شبکه ي اينترانت در مساجد و در مراکز فرهنگي – مذهبي، توسعه ي مراکز خدمات رايانه اي در استان ها و تقويت محتواي پايگاه هاي اطلاع رساني ( شوراي عالي اطلاع رساني)

 

- تهيه و اجراي طرح تقويت پايگاه هاي تخصصي، توسعه ي آموزش هاي مجازي و تاسيس کتابخانه ي ديجيتال در حوزه علوم و معارف اسلامي ( شوراي عالي اطلاع رساني)

 

- تهيه و اجراي طرح جامع و آئين نامه ي اجرايي ساماندهي، حمايت مادي و معنوي و انبوه سازي محصولات و نرم افزارهاي چند رسانه اي و کتب و نشريات در حوزه ي ديني و علوم و معارف اسلامي ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

 

- تهيه و اجراي طرح و آئين نامه ي نحوه ي تقويت سهم کتابخواني در حوزه ي دين به خصوص در مناطق محروم و توسعه ي کتابخانه هاي مساجد و ساير اماکن مذهبي « با رعايت اوليت هاي مذکور در بند (ز) ماده 106 قانون برنامه ي چهارم توسعه » ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

- تهيه ي طرح جامع مطالعه، شناسايي، اصلاح و تنظيم قوانين و مقررات در جهت رفع انحصار از فعاليت هاي فرهنگي و هنري ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)

 

- ايجاد باشگاه هاي هنري نمايشي جوانان در شهرهاي بالاي صد هزار نفر جمعيت با رويکرد واگذاري فعاليت هاي اجرايي دولتي و کاهش تصدي دولت ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

 

7- شاخص هاي کليدي سند توسعه ي بخش فرهنگ

 

نظر به ضرورت عمل براساس شاخص هاي پيش بيني شده در سند توسعه ي بخش فرهنگ در برنامه ي چهارم توسعه ي کشور سازمان تبليغات اسلامي تحقق آن دسته از شاخص هاي ذيل، که مستقيماً ناظر به مأموريت هاي اساسي خود مي باشد، را در دستور کار قرار داده و در اجراي موارد ديگر با ساير دستگاه هاي ذيربط تعامل و مشارکت اعمال مي نمايد.

 

شاخص هاي کليدي سند توسعه بخشي و فرابخشي ( سازمان تبليغات اسلامي)

 

رديف

عنوان شاخص

واحد متعارف

سال پايه

سالهاي برنامه ي چهارم

نرخ رشد

متوسط سالانه

( درصد)

1384

1385

1386

1387

1388

 

1

تعداد قرآن منتشر شده

جلد

80000

 

 

 

 

 

 

2

تعداد مبلغين در کل کشور

نفر

25000

 

 

 

 

 

 

3

تعداد نمايشگاه هاي رسمي عرضه ي محصولات ديني

نمايشگاه

500

 

 

 

 

 

 

4

تعداد روحانيون مستقر در کل کشور

نفر

900

 

 

 

 

 

 

5

تعداد دهستانهاي داراي خانه ي عالم

دهستان

900

 

 

 

 

 

 

6

تعداد بانوان مبلغه

نفر

700

 

 

 

 

 

 

7

تعداد مربي و مدرس و مفسر قرآن کريم

نفر

8000

 

 

 

 

 

 

8

درصد مساجد داراي امام جماعت

درصد

0.44

 

 

 

 

 

 

9

تعداد تشکل هاي فرهنگي- ديني ثبت شده

تشکل

32000

 

 

 

 

 

 

10

تعداد خبرگزاري هاي ديني و مذهبي

هزار خبر

100

 

 

 

 

 

 

11

تعداد سايت هاي ارائه کننده آموزشهاي ديني

سايت

100

 

 

 

 

 

 

12

حجم اطلاعات ديني در فضاي وب

گيگابايت

80

 

 

 

 

 

 

13

تعداد پايان نامه هاي ديني حمايت شده

عنوان

1200

 

 

 

 

 

 

14

تعداد گفتمان ديني

مورد

1000

 

 

 

 

 

 

15

تعداد مراسم ديني

مراسم

4000

 

 

 

 

 

 

16

تعداد کانونها و مجتمع هاي فرهنگي – هنري مساجد

کانو/مجتمع

3500

 

 

 

 

 

 

17

تعداد کتابخانه هاي حوزه ي دين

باب

1000

 

 

 

 

 

 

18

تعداد مدارس علوم و معارف اسلامي

درصد

50

 

 

 

 

 

 

19

تعداد مساجد به ازاي هر هزار نفر

مترمربع

0.9

 

 

 

 

 

 

20

نسبت فضاي شهري مساجد به ازاي جمعيت شهري

مترمربع

0.27

 

 

 

 

 

 

21

نسبت فضاي روستايي مساجد به ازاي جمعيت روستايي

مترمربع

1.1

 

 

 

 

 

 

22

تعداد مساجد کشور

باب

66000

 

 

 

 

 

 

23

تعداد کانونهاي قرآني کشور

باب

900

 

 

 

 

 

 

24

تعداد آموزشهاي تخصصي و کاربردي اقشار تاثير گذار ديني( مبلغين، مداحان، ائمه جماعات و ...)

دوره

150

 

 

 

 

 

 

25

سهم بخش فرهنگي از توليد ناخالص ملي

درصد

 

 

 

 

 

 

 

26

تعداد فروشگاههاي عرضه محصولات و کالاهاي فرهنگي ديني

باب

 

 

 

 

 

 

 

27

تعداد کانونهاي تشکيل شده جهت تشکلها و مداحان

کانون

50

 

 

 

 

 

 

28

تعداد طلاب حوزه هاي علميه

نفر

35000

 

 

 

 

 

 

29

تعداد انجمن هاي اسلامي ( اصناف، ادارات، کارگران، محلات)

 

1500