ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1403
سه شنبه 1 خرداد 1403
 
 
  جستجو در سایت
 
  فرم درخواست اخذ مجوز فعاليت هيئت مذهبي

بسمه تعالي

 

شماره 1

 

فرم درخواست اخذ مجوز فعاليت هيئت مذهبي

 

 

مدير كل محترم تبليغات اسلامي استان

رئيس محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان

 

با سلام

     احتراماً اينجانب                                  فرزند                            با شماره شناسنامه

صادره از                          متولد سال             براساس آئين نامه مربوطه، تقاضاي اخذ مجوز فعاليت هيئت مذهبي                         با شرايط مكاني ثابت:              سيار:

كه بصورت روزانه:             هفتگي:          ماهانه:‌             موردي:                 فعاليت مي نمايد را دارم.

لذا خواهشمند است اقدامات لازم را معمول فرماييد.

 

آدرس هيئت:                                                                               تلفن تماس

 

آدرس:                                                                                       تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگي مسئول هيئت

امضاء و تاريخ                  

 

مدارك لازم:

 

1-  كپي صفحه اول و در صورت وجود توضيح صفحه توضيحات شناسنامه و كارت ملي هيئت امناء

2- يك قطعه عكس پرسنلي 4*3 از هيئت امناء

تبصره: از مسئول هيئت 2 قطعه عكس اخذ گردد.

3- عناوين ريز فعاليت ها و زمانبندي برنامه هاي هيئت از آغاز جلسه تا پايان.

4- يك نسخه اساسنامه هيئت (نمونه اساسنامه تيپ براي هيئات نزد كارشناس تشكلهاي ديني ميباشد كه در صورت نياز اخذ شود)

-----------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

شماره 2

 

 

مدير كل محترم تبليغات اسلامي استان

رئيس محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان

 

با سلام

     احتراماً اينجانب                                    فرزند                          با شماره شناسنامه

صادره از                              متولد                               امام جماعت مسجد

واقع در

جناب اقاي / سركار خانم                                                       فرزند

با شماره شناسنامه                                     را جهت اخذ مجوز فعاليت هيئت مذهبي تائيد مي نمايم.

-----------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

شماره 3

 

فرم احراز صلاحيت ها

 

هيئت امناء:

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تابعيت

سوء پيشينه

حسن شهرت

حداقل سواد

حداقل سن

مسلمان

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره:

در موارد سوء پيشينه و حسن شهرت عدم احراز خلاف كفايت مي كند.

حداقل سن 25 سال ( در هيئات دانش آموزي 15 سال) و حداقل سواد خواندن و نوشتن مي باشد.

 

اركان هيئت:

 

 

روحاني

استاد قرآن

مداح

شماره پرونده

اعزام مبلغ

 

دارالقرآن

 

بانك اطلاعات

 

تاييد مسئول مربوطه

كارشناس اعزام مبلغ

 

كارشناس دارالقرآن

 

كارشناس تشكلهاي ديني

 

 

تبصره:

در صورتيكه روحاني در اداره تبليغات اسلامي پرونده نداشته باشد،‌ تأييد مدير كل استان يا رئيس اداره شهرستان كفايت مي كند.

در صورتيكه مداح در بانك اطلاعات پرونده نداشته باشد، تأييد رئيس كانون مداحان استان كفايت مي كند.

-----------------------------------------------------

بسمه تعالي

 

شماره 4

 

فرم تحقيق و ارزيابي

 

رديف

موارد قابل بررسي

تأييد

عدم تأييد

توضيحات

1

غير حزبي و غير انتفاعي باشد

 

 

 

2

مخاطبين حداقل 30 نفر در هر برنامه باشد

 

 

 

3

مكان برگزاري مراسم در معابر عمومي نباشد

 

 

 

4

واقع در ادارات و نهادها نبوده و عمومي باشد

 

 

 

5

رضايت نسبي همسايگان را بدنبال داشته باشد

 

 

 

6

صحت اطلاعات مندرج در فرمهاي 1 و 2

 

 

 

توضيحات تكميلي:

........................................................................................................................................

 

نام و امضاي محقق يا محققين

نظر نهايي شوراي هيئات مذهبي:

با توجه به مدارك ارائه شده و تحقيقات به عمل  آمده هيئت ...................................................... .......................................... .....صلاحيت معرفي به مديريت سازمان تبليغات اسلامي جهت اخذ مجوز را دارد.

 

تاريخ و امضاء

رئيس شوراي هيئات مذهبي