ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 27 فروردين 1403
دوشنبه 27 فروردين 1403
 
 
  جستجو در سایت
 
  اساسنامه سازمان

اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي

ماده 1 : نام

     سازمان تبليغات اسلامي نهادي است برخاسته از متن انقلاب اسلامي كه در اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره) در سال 1358 تأسيس گرديد و از اين پس در اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود.

ماده 2 : شخصيت حقوقي

     سازمان نهادي است ديني و فرهنگي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب سياستهاي مقام معظم رهبري اداره مي‌گردد.

ماده 3 : مركز

     مركز اصلي سازمان در تهران است و مي تواند در داخل كشور اقدام به ايجاد واحد اداري ، فرهنگي يا نمايندگي نمايد.

ماده 4 : مدت فعاليت

     مدت فعاليت سازمان از زمان تأسيس نامحدود بوده و انحلال و يا توقف مأموريت آن تنها با حكم مقام معظم رهبري امكان پذير است.

ماده 5 : اهداف

1.  احياء و اشاعة انديشة تابناك اسلام در همه زمينه هاي مورد نياز و تقويت روح عبوديت الهي و ترويج اخلاق اسلامي در ميان مردم بويژه نسل جوان.

2.  دفاع از اصول اسلام ، نظام مقدس جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي و شناخت توطئه هاي فرهنگي – تبليغي بيگانگان و تبيين انحطاط و بطلان مكتبهاي الحادي و انحرافي و مبارزه با آفتهاي التقاط و تحجر با تكيه بر جامعيت اسلام.

3.  گسترش كيفي و كمي تبليغات ديني و مردمي و برانگيختن احساس مسئوليت عمومي در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

ماده 6 : وظايف سازمان

1.     پيشنهاد سياستهاي كلان تبليغات اسلامي – مردمي به مقام معظم رهبري جهت تصويب.

2.  انجام مطالعات و بررسي‌هاي كاربردي درخصوص مسائل و نيازهاي ديني و تبليغي جامعه اسلامي و طراحي شيوه هاي تبليغي نوين ، فراگير ، غيرمستقيم و اثربخش و نيز احياء روشهاي سنتي سازگار با موازين اسلامي و حذف يا اصلاح شيوه هاي سنتي نامتناسب با ارزشهاي اسلامي.

3.  تحقيق و بررسي درخصوص شيوه ها و ترفندهاي تبليغاتي سوء و تهاجم فرهنگي عليه جامعه اسلامي و اتخاذ تدابير لازم جهت خنثي سازي و مقابله با آنها و تنوير افكار عمومي.

4.  تأسيس مراكز و مؤسسات فرهنگي ، هنري ، آموزشي و اطلاع رساني تخصصي بمنظور تأمين محتوا و منابع انساني لازم.

5.  تبيين و شناساندن معارف و ارزشهاي اسلامي و نيز مواضع اصولي جمهوري اسلامي براي عموم مردم ، بويژه جوانان ، از طريق تدوين و انتشار نشريات و كتب و انجام فعاليتهاي سمعي و بصري و برگزاري سخنرانيهاي تخصصي و عمومي با استفاده از فناوريهاي نوين.

6.  تهيه و ارايه چارچوبها و شاخصهاي معرف محصولات مطلوب فرهنگي و هنري و تهيه و عرضه فرآورده ها و آثار نمونه فرهنگي و هنري در جهت ارايه الگوهاي مناسب به هنرمندان متعهد و انقلابي و حمايت از آنان.

7.  فراهم كردن شرايط و زمينه هاي مناسب براي فعاليت افراد و گروههاي تأثيرگذار فرهنگي و هنري و ارايه تسهيلات و امكانات لازم براي عرضه آثار آنان در راستاي گسترش تبليغات اسلامي.

8.  كمك و همكاري با سازمانها ، دستگاهها و شركتهاي مختلف دولتي و غيردولتي ، بمنظور گسترش و تداوم تبليغات اسلامي در آنها.

9.  تأسيس مراكز اطلاع رساني تبليغات اسلامي به منظور تبيين ارزشهاي اسلامي و تحكيم باورهاي اصيل ديني ، مردم و نيز پاسخگويي به سؤالات و شبهات آنها.

10.       برنامه ريزي ، سازماندهي و پشتيباني براي اعزام مبلغ به نقاط مورد نظر كشور با اولويت به مناطق محروم و دور افتاده با هماهنگي و همكاري سازمانهاي مسئول و ذيربط.

11.       اقدام و كمك به برگزاري گردهمايي ها ، جشنواره ها و يادواره ها و نمايشگاههاي مردمي و تخصصي بمنظور ترويج و تبليغ ارزشها و سنتهاي اصيل اسلامي.

12.       هدايت و نظارت و عندالاقتضاء پشتيباني و هماهنگي فعاليتهاي تبليغاتي و شعائر مذهبي مردم در جهت نيل به تحقق اهداف انقلاب اسلامي.

13.       تهيه و تنظيم سياستهاي تبليغي سازمان ، در چارچوب سياست كلي نظام و چشم‌انداز بيست ساله و متناسب با شرايط و اقتضاي زمان و فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و اجراي كامل آنها پس از تصويب هيأت امناء. 

14.       تحقيق و بررسي درخصوص شناخت دقيق اديان مختلف بويژه مكاتب جعلي و استعماري و مقابله علمي ، فكري و ريشه اي با آنها و نيز ارتقاء سطح آگاهي و بينش ديني مردم براي مواجهه استدلالي و منطقي با چنين پديده هاي ضد اسلامي.

15.       كمك به تأسيس ، توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مساجد ، حسينيه ها ، مدارس و مراكز آموزش عالي ، تحقيقاتي و نيز مراكز اسلامي و فرهنگي در راستاي توسعه تبليغات اسلامي در آنها.

16.       جلب مشاركت و هدايت همكاريهاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي كانونهاي فرهنگي – تبليغي ، كانونهاي قرآني ، تشكلهاي مذهبي و انجمنهاي اسلامي.

17.       نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و اهتمام به آموزش همگاني قرآن كريم از طريق ساماندهي و حمايت از تشكلهاي قرآني مردمي.

ماده 7 : اركان سازمان

1.     هيأت امناء.

2.     رئيس سازمان.

3.     ركن نظارتي.

ماده 8 : هيأت امناء 

1.     هيأت امناء متشكل از پنج نفر مي باشد كه با حكم مقام معظم رهبري براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.

تبصره : جلسه هيأت امناء با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با رأي حداق سه نفر عضو به تصويب مي رسد.

ماده 9 : وظايف و اختيارات هيأت امناء

1.     بررسي و پيشنهاد هر نوع تغيير در اساسنامه خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب.

2.     بررسي و پيشنهاد اصول كلي حاكم بر خط مشي هاي اساسي سازمان خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب.

3.     بررسي تصويب برنامه و بودجه ساليانه در چارچوب خط مشي هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري.

4.     نظارت بر اجراي صحيح قوانين و آيين نامه ها و حسن جريان امور.

5.  بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه سازمان پس از استماع گزارش ركن نظارتي و ارايه به دفتر مقام معظم رهبري.

6.     انتخاب رئيس هيأت امناء.

7.     بررسي و تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته و نيز تشكيلات كلان و تفصيلي آنها.

8.     بررسي و تصويب برنامه هاي بلندمدت سازمان در چارچوب خط مشي هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري.

9.     بررسي و تصويب آيين نامه هاي سازمان كه توسط رئيس سازمان تهيه و پيشنهاد مي گردد.

10.                 بررسي و تصويب تشكيلات كلان و تفصيلي سازمان.

ماده 10 : وظايف سازمان

     رئيس سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي به حكم مقام معظم رهبري براي مدت پنج سال منصوب مي گردد.

ماده 11 : وظايف و اختيارات رئيس سازمان

1.     اجراي رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبري.

2.     ارايه پيشنهاد برنامه و بودجه سازمان به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.

3.     تهيه و تنظيم آيين نامه هاي لازم و ارايه به هيأت امناء جهت تصويب.

4.     تهيه تشكيلات و شرح وظايف تفصيلي سازمان و سازمانهاي وابسته.

5.     اجراي ضوابط ، مقررات مصوب هيأت امناء و ساير مراجع ذيصلاح و صدور دستورالعملهاي اجرايي لازم.

6.     اجراي سياستها و خط مشي ها ، طرحها و برنامه هاي مصوب.

7.  تهيه صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ساليانه و ارايه به ركن نظارتي جهت بررسي و اظهار نظر و هيأت امناء جهت تصويب و تقديم به دفتر مقام معظم رهبري.

8.     تأسيس ، تعطيل و يا انحلال نمايندگي و يا واحد اداري در داخل كشور در چارچوب تشكيلات مصوب.

9.     اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور.

10.       نصب و عزل معاونين ، مسئولين دفاتر و ادارات ، نمايندگي ها ، رؤسا و اعضاء هيأت مديره شوراي سياستگذاري سازمانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته.

11.       امضاي كليه مكاتبات ، اسناد تعهدآور ، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آئين نامه هاي مصوب.

12.       افتتاح حساب نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و نيز نگهداري حسابها و حفظ و حراست از اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول سازمان.

13.       طرح و اقامه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي عليه سازمان در مراجع قضايي – اداري و با اختيار تعيين وكيل يا نماينده حقوقي و حق تفويض اختيار لازم به آنان در راستاي حفظ و صيانت از منابع سازمان.

ماده 12 : ركن نظارتي

     ركن نظارتي توسط دفتر مقام معظم رهبري معرفي خواهد شد.

ماده 13 : منابع مالي

1.     اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.

2.     كمكهاي مقام معظم رهبري.

3.  كمكهاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان هديه يا وجوه خيريه و مانند آن در چارچوب آئين نامه هاي مصوب هيأت امناء در اختيار سازمان قرار گيرد.

4.     درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و انتشاراتي و ديگر فعاليتهاي مرتبط با مأموريتهاي سازمان.

5.     درآمدهاي ناشي از موقوفاتي كه سازمان مجاز به استفاده از آنها مي باشد.

6.     وام و تسهيلات مالي.

7.     وجوه ناشي از فروش و اجاره اموال.

 ماده 14 : سال مالي

     سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي‌گردد.

     كليه صورتهاي مالي و گزارشات عملكرد ساليانه ، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد جهت تصويب به هيأت امناء ارايه مي شود و اين اسناد بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه هيأت امناء در اختيار ركن نظارتي قرار گيرد.

تبصره : هيأت امناء با لحاظ نظرات ركن نظارتي صورتهاي مالي و گزارشات عملكرد را بررسي و تصويب مي نمايد.

ماده 16 : بودجه

     برنامه و بودجه ساليانه سازمان طبق بخشنامه و چارچوبها و سهم بودجه ابلاغي از طرف دفتر مقام معظم رهبري تهيه و حداكثر تا پايان مهر ماه هر سال جهت تصويب به هيأت امناء ارايه مي گردد.

ماده 17 : تغييرات در اساسنامه

     هر گونه تغيير و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصويب مقام معظم رهبري مي‌باشد.