ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 31 خرداد 1403
پنجشنبه 31 خرداد 1403
 
 
  جستجو
 
  مصادیق فساد اداری
مصاديق فساد اداري مصاديق «فساد اداري » را مي توان در قالب معضلات و ناهنجاري هاي رفتاري به شرح سرفصل هاي ذيل ، دسته بندي كرد:
سوء استفاده از موقعيت شغلي :
 ارتشاء
اختلاس، كلاه برداري ، بي عدالتي
  قاچاق (هرنوع)
پورسانت
 باج خواهي
ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع )ذينفعان(
 سرقت اموال و دارايي هاي سازمان
  فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران
 افشاء اطلاعات سري و محرمانه سازمان
باند بازي و دسته گرايي
كم كاري
تباني: جعل اسناد و مدارك
دستكاري در اسناد و يا از بين بردن آنها
تهديد و ارعاب ديگران با قصد وانگيزه ارتكاب به فساد وامثال آنها به صورت انفرادي ، گروهي و يا سازمان يافته
رشوه خواري به عنوان رايج ترين شكل فساد اداري موجب : افزايش هزينه هاي معاملات و عدم اطمينان در اقتصاد
  اختلال در سرمايه گذاري داخلي و خارحي و عدم كارآيي در اقتصاد.
سوق منابع واستعدادها به سوي فعاليت هاي نادرست و رانت خواري
  تحريف در اولويت بخشي و گزينش نادرست
سوق دادن شركتها و سازمانها به سوي فعاليت هاي زيرزميني
تضعيف توانايي كشور براي افزايش درآمدها.
سير قهقرايي و پس روي فعاليت هاي خدماتي و تجاري توسط سازمانها ويا شركت هاي کوچک