ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : يکشنبه 27 خرداد 1403
يکشنبه 27 خرداد 1403
 
 
  جستجو
 
  بیانیه حریم خصوصی
بدینوسیله بیانیه حریم خصوصی اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی را به اطلاع میرساند:

 تارنمای تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مجهز می باشد.
برای ارتباط و انعکاس شکایت می توانید با اطلاعاتی که از تارنما بدست می آورید درخواست و یا پیشنهاد خود را ارائه نمایید.
به محض اعلام درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
تارنمای تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمیگیرد.
تارنمای تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین گسترش تکنولوژی خود بهگونهای که تجربه آنلاین امن و قدرتمندتری را برای شما فراهم کند، متعهد است. این بیانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان  به کار گرفته میشود و فرایند جمعآوری و استفاده از دادهها را کنترل میکند. با استفاده از پایگاه اینترنتی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی ، شما نسبت به موارد ذیل پیرامون دادهها، اعلام رضایت میکنید.
جمعآوری اطلاعات شخصی شما
تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اطلاعات هویتی و شخصی ـ مانند آدرس ایمیل، نام و شماره تلفن یا آدرس خانه و محل کار شما ـ را که در فرم های الکترونیکی این تارنما ثبت می نمایید گردآوری میکند. همچنین لطفا مدنظر داشته باشید که اگر خود شما مستقیما اطلاعات هویتی و شخصی یا دادههای حساس شخصی را از طریق تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی افشا کنید، این اطلاعات ممکن است توسط سایرین به کار گرفته شود. تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی هیچ یک از ارتباطات آنلاین خصوصی شما را رصد نمیکند.
تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی شما را تشویق میکند تا بیانیه حریم خصوصی سایتهایی که میخواهید از طریق تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان به آنها لینک دهید، مرور کنید؛ بهگونهای که بدانید آن سایتها چهگونه اطلاعات شما را جمعآوری، استفاده و منتشر میکنند. تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی نسبت به بیانیه حریم خصوصی و همچنین سایر محتواهای سایتهای خارج از مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی کل کشور و استان آذربایجان شرقی هیچگونه مسئولیتی ندارد.
استفاده از اطلاعات شخصی شما
اداره کل تبلیغات اسلامی استان شمالی اطلاعات شخصی شما را جمعآوری و استفاده میکند تا بتواند پایگاه اینترنتی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی را اجرا کرده و خدماتی که شما درخواست کردهاید را ارائه دهد. اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی همچنین اطلاعات هویتی و شخصی شما را به منظور مطلع کردن شما نسبت به سایر محصولات و خدمات در دسترس در تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی و وابستگانش استفاده میکند. همچنین اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس ممکن است از طریق نظرسنجیها به منظور تحقیق و بررسی نظر شما پیرامون خدمات فعلی و همچنین خدمات بالقوهای که ممکن است ارائه شود، با شما تماس بگیرد.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی فهرست مشترکانش را به اشخاص ثالث نمیفروشد و اجاره نمیدهد. ممکن است تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی گاهی به سود یک شریک کاری خارجی (خارج از اینترنت) درباره یک پیشنهاد ویژهای که ممکن است مورد علاقه شما باشد، با شما تماس بگیرد. در این موارد، اطلاعات خاص هویتی و شخصی شما (شامل آدرس ایمیل، نام، آدرس و شماره تلفن) به شخص ثالث منتقل نمیشود. بعلاوه، ممکن است اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی دادههایی را با شرکای قابل اعتماد در میان بگذارد تا به ما در راستای اجرای تحلیلهای آماری، و فرستادن ایمیل یا کارت پستال به شما، فراهم کردن ساپورت مشتریان یا هماهنگی ارائه خدمات، کمک کنند. تمامی این اشخاص ثالث نسبت به استفاده از اطلاعات شخصی شما منع شدهاند مگر آنکه از این اطلاعات به منظور فراهم کردن خدماتی برای تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی استفاده کنند؛ همچنین از آنها خواسته میشود تا محرمانه بودن اطلاعات شما را رعایت کنند.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اطلاعات شخصی حساس (مانند نژاد، دین، جهتگیری سیاسی) را بدون اجازه صریح شما استفاده و افشا نمیکند.
استفاده از کوکیها
پایگاه اینترنتی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی از کوکیها به منظور کمک کردن به شما در راستای شخصیسازی تجربه آنلاینتان استفاده میکند. یک کوکی یک فایل متنی است که توسط سرور وبسایت بر روی هارد دیسک شما قرار داده میشود. کوکیها نمیتوانند به منظور اجرای برنامهها یا ارائه ویروسها به رایانه شما مورد استفاده قرار گیرند. کوکیها مشخصا متعلق به شما هستند و تنها توسط یک وب سرور در دامنهای که کوکی را به شما نسبت داده، قابل خواندن است.
یکی از مقاصد اصلی کوکیها فراهمکردن تسهیلاتی به منظور صرفهجویی در زمان شماست. هدف یک کوکی این است که به وب سرور میگوید که شما به صفحه خاصی بازگشتهاید. برای مثال، اگر شما صفحات تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی را شخصیسازی کرده باشید یا با سایت تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس رجیستر کرده باشید، یک کوکی به تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی کمک میکند تا در بازدیدهای بعدی اطلاعات خاص شما را فرابخواند. این مسئله فرایند ضبط اطلاعات شخصی شما را تسهیل کرده است، مانند آدرسهای قبضها یا آدرسهای پست دریایی. هنگامی که شما به پایگاه اینترنتی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی بازمیگردید، اطلاعاتی که پیشتر شما فراهم کرده بودید قابل بازیابی است؛ بدین ترتیب، شما میتوانید از ویژگیهایی که در تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به شکل سفارشی ایجاد کردهاید، استفاده کنید.
شما توانایی پذیرش یا رد کوکیها را دارید. بسیاری از مرورگرها به طور خودکار کوکیها را قبول میکنند اما اگر خواستید، میتوانید معمولا تنظیمات مرورگر خود را برای نپذیرفتن کوکیها تنظیم کنید. اگر خواستید کوکیها را رد کنید، ممکن است نتوانید بهطور کامل از ویژگیهای تعاملی خدمات تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی و سایتهایی که بازدید کردهاید، استفاده کنید.
امنیت اطلاعات شخصی شما
تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اطلاعات شخصی شما را از دسترسیها، استفاده و افشاهای تایید نشده، حفاظت میکند. اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اطلاعات شخصی و هویتیای که شما بر روی سرورهای رایانه فراهم کردهاید، به شکل کنترلشده، امن و حفاظتشده، از دسترسیها، استفاده و افشاهای تایید نشده محافظت میکند .
تغییرات دراین بیانیه
اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی ممکن است گهگاه این بیانه حریم خصوصی را به منظور بازتاب فیدبکهای مشتریان و شرکت بهروزرسانی کند. اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی را تشویق میکند تا به طور دورهای این بیانیه را مرور کنید تا از نحوه حفاظت اطلاعات شما توسط تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی مطلع شوید.