ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : سه شنبه 8 فروردين 1402
سه شنبه 8 فروردين 1402
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 6 دي 1386     |     کد : 47

آرزوى وحدت مسلمين جهان - تلاش دولت براى رفع گرفتاريها - حاکميت قانون در کشور

حلول سال نو، نوروز سال 1360
بسم اللّه الرحمن الرحيم

مخاطب: ملت ايران، مسلمانان جهان و ملتهاى مظلوم روز مبارک، روز شکست سلطه جهانخواران من اين سال نو را به همه مسلمين جهان و ملتهاى مظلوم تحت فشار ابرقدرتها و ملت شريف رزمنده ايران تبريک عرض مى کنم.
مبارک باد بر شما ملت بپاخاسته و بيدار که تمام توان خودتان را در مقابل قدرتهاى بزرگ، که همه بسيج شده اند بر ضد شما، به ميدان آورديد، و همان طور که در اول نهضت با هم همدست و متحد بوديد، امروز هم در اين سال جديد هم با هم هستيد.
و من اميدوارم که بيشتر از پيش با هم برادر و همفکر و همرزمنده باشيد.
آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر ساير ملتهاى مستضعف شکسته شود، و تمام ملتها سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگيرند، و دولتها بيدار بشوند و ببينند که با داشتن آنهمه ابزار و آنهمه انسان و قواى انسانى و آنهمه اراضى وسيع و ذخاير زيرزمينى، براى اينکه ما توجه نکرديم به دستورات اسلام که بين همه مسلمانها عقد اخوت بسته است(1) و همه را دعوت به اعتصام به حبلاللّه(2) و پيروى از خط اسلام مى فرمايد نکرديم.
و من اميدوارم که در اين سال جديد هم ملت ما و دولت ما و همه آنهايى که در اداره کشور دخالت دارند، از لشکريها و کشوريها، همه با هم برادر باشند.
و اين نعمت بزرگى که در قرآن کريم او را نعمت اخوت ذکر مى فرمايد، و همين نعمت اخوت را موجب اين مى داند که ما از همه گرفتاريها نجات پيدا کنيم، من در اين سال جديد اميدوارم که همه با هم برادر باشند، و همه با هم در مصالح اين کشور پيش بروند، و دست قدرتها را از کشور خودشان کوتاه کنند، و همه مسلمين جهان توجه بکنند به اين آياتى که در قرآن کريم براى وحدت مسلمين نازل شده است و مسلمين را دعوت به وحدت و اعتصام به حبلاللّه، که همان اسلام است، فرموده است، همه توجه کنند، و اين سال نو را با مبارکى و ميمنت در زير پرچم پر افتخار اسلام و دستورات نورانى خداى تبارک و تعالى مجتمع بشوند، و دست قدرتهاى بزرگ را که هيچ فکر نمى کنند الا براى مصالح خودشان و چپاول کردن ذخاير ملتهاى ضعيف، با هم باشند همه تا اين دستهاى چپاولگر قطع بشود.
و ملتها و دولتهاى اسلامى همه با هم مجتمع باشند، همه با هم برادر باشند، برابر باشند.
سال اخوت ايمانى و وحدت کلمه حکومتها در فکر سلطه بر ملت خودشان و سرکوبى ملت خودشان نباشند، و ملت در فکر خنثى کردن اعمال دولتها نباشند.
اگر آنها به اسلام برگشتند و توجه به احکام اسلام کردند، همان طورى که ملت ما با دولتش، با همه ارگانهاى دولتى، دوست هست، و نه ارگانهاى دولتى مى خواهند بزرگى به ملت بفروشند، سلطه گرى کنند به ملت، و نه ملت درصدد اين است که به دولت خودش يک کارى بکند که خنثى بشود اعمالش.
همه با هم هستند.
و همه با هم ان شاءاللّه اين کشور را به پيش مى برند.
و نمى گذارند که قدرتهايى که در کمين نشسته اند و تفاله هاى آنها در بين کشور ما هم هست، ?ملت? نمى گذارند اينها بتوانند کارى انجام بدهند.
و ما اميدواريم که امسال سال اخوت ايمانى و وحدت کلمه و عود به اوايل نهضت باشد.
همان طورى که مى بينيم که بحمداللّه هست، باز تحکيم بشود اين وحدت.
و تمام افراد اين مملکت در صدد اين باشند که براى اين کشور خدمت کنند و خدمتگزارى به اسلام و کشور اسلامى داشته باشند، تا اينکه اين سال بر همه ما نوروز باشد و بر همه ما مبارک باشد و پيروزى اسلام در اين سال ان شاءاللّه تحقق پيدا بکند، و تمام اقليتهايى که در اين کشور هستند، اقليتهاى مذهبى که در اين کشور هستند و رسمى هستند، در زير لواى اسلام با رفاه و آسودگى زندگى کنند.
تلاش دولت براى پيشرفت امور و ان شاءاللّه اين آثار شوم جنگ نابکار صدامى ، که دستنشانده قدرتهاى بزرگ است، از بين برود.
و تمام کشور ما توجه به اين معنا داشته باشند که ?در? آثار جنگ البته اين مسائل هست.
و ما همه اين آثار را از دشمنها مى دانيم، نه از دوستها.
دولت با تمام قوا مشغول اين است که امور را به پيش ببرد و مردم را در رفاه نگه دارد، لکن آثار جنگ است.
در آن سالى که متفقين آمدند به ايران، من خوب ياد دارم که در قم که ما بوديم، تقريبا تمام دکانهاى نانوايى بسته شده بود و قحطى وجود پيدا کرده بود، حتى يک روز، که اواخر امور بود، من با يک بچه اى که همراهم بود داشتيم مى رفتيم، يکدفعه اين بچه به من گفت: آى نون! که نان را، مدتها بود نان سنگک را نديده بود.
شما مى دانيد که ما الان در حال جنگ هستيم، و به حسب حال جنگ، آن هم جنگ با تمام ابرقدرتها و آن هم اينکه ما را محصور کرده اند، مدتهاست ما محصور اقتصادى هستيم و مشغول جنگ هستيم، معذلک با کوشش خود ملت و با کوشش دولت اينجا باز رفاه نسبى هست.
و من اميدوارم که اين جنگ بزودى تمام بشود و لشکر اسلام بر کفر غلبه کند.
و ان شاءاللّه اين مملکت يک مملکت با رفاهى، يک مملکت با سعادتى، باشد که ملتهاى ما، ملت ما، در اين کشور با سعادت و سلامت باشند.
و خداوند متحول کند قلوب و ابصار ما را و بصيرت ما را به يک قلوب نورانى و يک بصيرت واقعى که مسائل را درست ارزيابى کنيم.
و کسانى که مى خواهند اين ملت را سست کنند و مى خواهند به واسطه تبليغات سوئى، که اخيرا بيشتر مى کنند، که اين مملکت در آن کارى نشده است.
اين مثل رژيم سابق است.
مثل اوقاتى است که آنها بودند.
اين تبليغات از کمبودها تبليغ مى کنند، از وضع اقتصادى انتقاد مى کنند.
اينها توجه ندارند که در عين حالى که ما در اين دو سال تمام توانمان صرف اين شده است که آن قدرتهاى بزرگ را نگذاريم دخالت کنند و تفاله هاى آنها را نگذاريم به اين ملت ظلم کنند، معذلک در همين مدت کوتاه از تمام زمانى که مدرسه ساخته شده است و اين پنجاه سالى که آنها راجع به کارهايى که کرده اند، اسفالتهايى که کرده اند، ساختمانهايى که کرده اند، اين دو سال چندين برابر آن بوده است.
لکن کوردلان اينها را به حساب نمى آورند، و مى گويند دولت نمى تواند کار بکند و اسلام نمى تواند اداره بکند مملکت را! اين اسلام است که امروز اداره مى کند مملکت را.
و اين اسلام است که تمام افراد اين مملکت را دور خودش جمع کرده است و نمى گذارد که اين جنگ تاثير سوءخودش را زيادتر از اين مقدار که در آن محيطها هست ?بگذارد?.
سال حاکميت قانون و من اميدوارم که خداوند اين سال را سال رحمت، سال برکت، سال صفا، سال برادرى، سال برابرى، قرار بدهد، و تمام ملت و دولت و دستاندرکارها تماما مجتمع باشند و با هم اين کشور را به سلامتى و سعادت، همه چيزهايى که احتياج دارد تهيه کنند و کارسازى کنند و از کارهاى ناشايستى هم که در کشور واقع مى شود، و اين لازمه يک انقلاب است، جلوگيرى کنند، و مملکت ما در سال آينده و در اين سال، در همين سالى که هستيم، مملکتى باشد که قانون فقط حکم کند.
هيچکس غير قانون حکم نکند و تمام مجرى قانون باشند، و کسى در حدود غيرقانونى عمل نکند، و همه در حدود خودشان عمل کنند.
و ان شاءاللّه سعادت و سلامت براى تمام مسلمين و براى خصوص کشور ما و کشور عراق باشد، که اين جرثومه فساد(3) کنار برود و مسلمين عراق و ايران آزاد باشند.
و اميدوارم که سعادت و سلامت براى همه باشد.
و ان شاءاللّه فلسطين آزاد بشود و بيتالمقدس، آنکه مسجد همه مسلمين است به حال اول برگردد.
و آنهايى که به مسلمين ظلم و ستم مى کنند ان شاءاللّه خداوند دفع شر آنها را بکند.
1- بخشى از آيه 10 سوره حجرات: انما المؤمنون اخوة هر آينه همه مؤمنين با هم برادرند.
والسلام عليکم و رحمةاللّه و برکاته 2- بخشى از آيه 103 سوره آل عمران: واعتصموا بحبلاللّه جميعا و لا تفرقوا به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراکنده نشويد.


 


نوشته شده در   پنجشنبه 6 دي 1386  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode