ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 25 تير 1399
چهارشنبه 25 تير 1399
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1387     |     کد : 1531

دیابتی‌ها گوجه فرنگی و نان سبوس دار بخورن

یــــــك مـتـخـصـص تـغـذیـه، بـا تـاكـیـد بر مـحــدودیــت مـصــرف مـیــوه‌هـای شـیـریـن در بـیـمـاران دیـابـتـی گـفـت: خرمای رطب مضافتی حاوی بالاترین مـقادیر قند ساده است و از این رو خرمای زرد زاهدی برای بیماران دیابتی مناسب‌تر است...

یــــــك مـتـخـصـص تـغـذیـه، بـا تـاكـیـد بر مـحــدودیــت مـصــرف مـیــوه‌هـای شـیـریـن در بـیـمـاران دیـابـتـی گـفـت: خرمای رطب مضافتی حاوی بالاترین مـقادیر قند ساده است و از این رو خرمای زرد زاهدی برای بیماران دیابتی مناسب‌تر است.

دكتر حمیرا حمایلی مهربانی، محقق پژوهشكده غدد دانشگاه علوم پزشكی شـهـیـد بـهـشـتـی، در گفتگو با ایسنا، توت خـشـك را در مـقـایسه با كشمش و خرما گـزیـنـه مـنـاسـب‌تـری بـرای بـیـمـاران دیـابتی بـرشـمـرد و افـزود: شیرین‌كننده‌های متعددی برای این قبیل بیماران وجود دارد؛ فروكتوز و بــرخــی شـیــریــن‌كـنـنــده‌هــای مـصـنــوعــی نـظـیـر آسپارتام آسه سولفام و ساخارین است.

وی بــــــــا بـــــیــــــــان ایــــــــن‌كــــــه ســــــرطــــــان‌زایــــــی شـیــریــن‌كـنـنــده‌هــای مـصـنــوعــی در حـیـوانـات ثابت شده است، گفت: اما هنوز شواهد علمی مـعـتـبـــری عــلــیـــه ایـــن شــیـــریـــن‌كــنـنــده‌هــا بــرای سرطان‌زایی آنان در انسان وجود ندارد.

ایـــن مـتـخـصــص تـغــذیــه، ادامــه داد: پـیـشـتــر هشدارهایی مبنی بر سرطان‌زا بودن ساخارین و ارتـبـاط آن بـا سـرطـان مثانه داده شده بود، اما مـــــدتـــــی بــعــــد دریــــافــتــنــــد در افــــراد ســیــگــــاری مـصرف‌كننده‌ این شیرین‌كننده‌ها خطر بروز سرطان مثانه افزایش می‌یابد.

دكـتـــر مـهــربــانــی، بــا بـیــان ایــن‌كــه غــذاهــای بـیماران دیابتی باید غنی از فیبر و درعین حال كـم كـالـری بـاشد، افزود: حبوبات بهترین غذا بــرای دیــابـتــی‌هــاسـت و بـه عـلـت اثـرات مـفـیـد لیكوپن، مصرف گوجه فرنگی نیز به این افراد توصیه می‌شود.

سمينار نيوز

 


نوشته شده در   چهارشنبه 6 آذر 1387  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode